Συναιτεριστική Τράπεζα Πιερίας

Κατάστημα Κατερίνης
Εθνικής Αντίστασης 5 – Κατερίνη 60100
Τηλ: 23510 30996,
23510 30997
Fax: 23510 75710
Κατάστημα Λεπτοκαρυάς
Πλατεία Ιωάννου Μεταξά –Λεπτοκαρυά 60063
Τηλ: 23520 33350
Fax: 23520 33346
coopbank@pieriabank.gr

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας στα πλαίσια της εναρμόνισης με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες της που είναι δανειοδοτούμενοι και διατηρούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των συμβάσεων που είχαν συμφωνήσει την Τράπεζα , να τα ρυθμίσουν, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με νέους όρους δανειοδότησης.

Παρακάτω παραθέτονται τόσο ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και η σχετική πράξη.

Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος

Πράξη 42 της Τράπεζας της Ελλάδος

• Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες DOC | PDF

• Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων DOC | PDF

• Τ.Ε.Υ.Π. για Επιχειρήσεις XLS | PDF

• ΤΥ.Κ.Ο.Π. Φυσικών Προσώπων XLS | PDF