Slideshow

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α 50/1.4.2016)  «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέ­σων  ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα», η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙ­ΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π.Ε. ανακοινώνει τη σχετική πληροφόρηση στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ,

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6  ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4374/2016)

 

Επωνυμία επιχείρησης Καθαρό Ποσό Πληρω­μής κατά το A΄ τρίμη­νο 2017 (σε €)
Ι. ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.500,00
ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΝΤΥΠΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 399,60
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

BANNERS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

104,84
ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΤΣΙΑΛΟΥ

20,00
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ

200,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.224,44

 

Σημείωση:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών καταβλήθηκαν, σε συμμόρφωση με το ισχύον νο­μοθετικό, φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο, επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για Φ.Π.Α, συνολικού ποσού € 533,86

 

LEAN MANAGEMENT

 

Κατερίνη, 3 Μαΐου 2017

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας επενδύει στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Διοίκηση και στελέχη της Τράπεζας μυήθηκαν στις αρχές και τις μεθόδους του lean management (Λιτή Διοίκηση/Διαχείριση) που αποτελεί την πιο σύγχρονη και ευρέως διαδεδομένη τάση στη διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από την πιστοποιημένη και εξειδικευμένη στο εν λόγω αντικείμενο Συμβουλευτική Εταιρεία «Greece Lean Six Sigma».

 

Προσανατολισμός της Τράπεζας είναι η υψηλή παραγωγικότητα και ποιότητα των προϊόντων της, σε συνδυασμό με τη μέγιστη βελτίωση της εταιρείας και όλων των διαδικασιών εργασίας. Η εφαρμογή των πρακτικών της λιτής διαχείρισης απαντά σ’ αυτό το στόχο ενώ παράλληλα καθοδηγεί σε αλλαγές στον τρόπο σκέψης των εργαζομένων και του διοικητικού προσωπικού. Προϋπόθεση για την επίτευξη της λιτής διοίκηση είναι η ομαδική δουλειά, η από κοινού λήψη των αποφάσεων, η πλήρης προσήλωση στη δουλειά και η σταθερή αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, πρακτικές που πλέον εφαρμόζει η Τράπεζα της Πιερίας βαδίζοντας με σταθερότητα και αισιοδοξία στη νέα, πολλά υποσχόμενη, εποχή.

 

Ένα βήμα παραπάνω, το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας έλαβε γνώση και για τη μέθοδο του Λιτού Έξι Σίγμα (Lean Six Sigma), δηλαδή το συνδυασμό της εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης στο πλαίσιο του Έξι Σίγμα (φιλοσοφία ποιοτικής διαχείρισης και µεθοδολογία στατιστικού ελέγχου). Η μέθοδος αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας επιχείρησης να εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές και πρότυπα διοίκησης ώστε να επιβιώσει και αναπτυχθεί στις σύγχρονες αναδυόμενες συνθήκες αγοράς. Χρησιμοποιείται στις μέρες μας, για τη βελτίωση κάθε τομέα των επιχειρήσεων, από την παραγωγή μέχρι την διεύθυνση προσωπικού και από την τεχνική υποστήριξη μέχρι το τμήμα εξυπηρέτησης.

Η Τράπεζα Πιερίας ευχαριστεί την «ΦΑΡΟΣ» Συμβουλευτική και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου της για την υλοποίηση του σεμιναρίου.

s1 (1)

Συνάντηση με τους προέδρους των συνεταιριστικών τραπεζών είχε τη Δευτέρα 3 Απριλίου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, o Γενικός Γραμματέας  Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Παναγιώτης Κορκολής, ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ Κωνσταντίνος Γαλιάτσος.

Οι επικεφαλής των συνεταιριστικών τραπεζών εξέθεσαν τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές του κλάδου, σημειώνοντας παράλληλα ότι σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχει ισχυρή  ζήτηση δανείων, στην οποία προσπαθούν να ανταποκριθούν, παρά τις δυσκολίες που η οικονομική στενότητα προκαλεί.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε ότι σταθερή κυβερνητική βούληση είναι η ενίσχυση του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών, καθώς μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, τη στήριξη των μικρών, ιδιαίτερα, επιχειρήσεων, καθώς και την προώθηση των μικροπιστώσεων στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Ειδικά στην Ελλάδα, ο ρόλος  των συνεταιριστικών τραπεζών πρέπει να ενισχυθεί εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος, συμβάλλοντας και στην αντιμετώπιση φαινομένων τραπεζικού αποκλεισμού  πολιτών και επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση, επεσήμανε ο κ. Δραγασάκης, δημιουργεί ένα ευνοϊκό οικοσύστημα για την ανάπτυξη των συνεταιριστικών τραπεζών και άλλων εναλλακτικών, συμπληρωματικών μορφών χρηματοδότησης  με:

 • τη διαμόρφωση της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής, που δίνει σαφείς κατευθύνσεις και θέτει προτεραιότητες για την οικονομία,
 • τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τον εξωδικαστικό διακανονισμό μη εξυπηρετούμενων δανείων και οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία, που θα δώσει μια νέα ευκαιρία σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες,
 • τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των μικροπιστώσεων, πεδίο στο οποίο ορισμένες συνεταιριστικές τράπεζες ήδη αναπτύσσουν αξιοσημείωτη δραστηριότητα,
 • τη θέσπιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που δίνει σαφή κίνητρα σε νέες παραγωγικές επενδύσεις και ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, με χιλιάδες αιτήσεις,
 • τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες αξιοποίησής τους από τις συνεταιριστικές τράπεζες, κυρίως μέσω του ΕΤΕΑΝ,
 • την ετοιμότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει στις απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές, για την ενίσχυση του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών και των άλλων εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.

s1 (2)

Επιπρόσθετα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κάλεσε τις συνεταιριστικές τράπεζες σε κοινή προσπάθεια για εδραίωση κλίματος σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της, και σε αντιμετώπιση της κινδυνολογίας, που αναπτύσσεται από ορισμένα κέντρα, με στόχο την οικονομική αποσταθεροποίηση.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδημητρίου ανέπτυξε το περιεχόμενο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και επισήμανε τις προοπτικές συνεισφοράς των συνεταιριστικών τραπεζών στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο κ. Χαρίτσης, αναφέρθηκε στις ενέργειες άρσης των εμποδίων πρόσβασης των συνεταιριστικών τραπεζών στα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Στις τοποθετήσεις τους o Γενικός Γραμματέας  Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ παρουσίασαν δράσεις που ήδη υλοποιούνται για τη στήριξη των συνεταιριστικών τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε  να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας από εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων  και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, για την εξειδίκευση μέτρων ανάπτυξης του χώρου.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος από την πλευρά των συνεταιριστικών τραπεζών οι εξής: Νικόλαος Μυρτάκης, Πρόεδρος Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, Α’ Αντιπρόεδρος Παγκρήτιας, Μιχαήλ Μαρακάκης, Πρόεδρος ΣΤ Χανίων, Αναστάσιος Λάππας, Πρόεδρος ΣΤ Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Ζωνίδης, Πρόεδρος ΣΤ Ηπείρου, Γεώργιος Μπούκης, Πρόεδρος ΣΤ Καρδίτσας, Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος ΣΤ Δράμας, Νικόλαος Ντουμανίδης, Πρόεδρος ΣΤ Έβρου, Νικόλαος Μηλιώτης, Πρόεδρος ΣΤ Πιερίας, Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου, Πρόεδρος ΣΤ Σερρών.

 

Basic Logo Pieria Bank - MIKRO

 

Σε οικογενειακή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνεστίαση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας.

Διοίκηση και στελέχη της Τράπεζας απόλαυσαν μια όμορφη βραδιά στο «Γυαλό» όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την πορεία και το μέλλον της Τράπεζας.

 

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Νικόλαος Μηλιώτης λαμβάνοντας το λόγο ευχαρίστησε τους συναδέρφους του στο Διοικητικό Συμβούλιο και το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας για την άριστη συνεργασία και την απαιτητική πολύωρη εργασία τους σε καθημερινή βάση:

 «Το 2016 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Τράπεζά μας. Σηματοδοτήθηκε από την αλλαγή προσώπων στο νέο Διοικητικό μας Συμβούλιο που με τη σειρά του έφερε σαρωτικές αλλαγές στα δεδομένα μας. Οι αλλαγές ήταν θετικές, αναγκαίες σε μια εποχή που η χώρα και οι αντοχές όλων δοκιμάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πετύχαμε το στόχο της Αύξησης του Συνεταιριστικού μας Κεφαλαίου μέσα από μια πρωτότυπη διαδικασία εξωστρέφειας. Ο κόσμος έμαθε για εμάς και μας εμπιστεύτηκε. Εμπιστεύτηκε την Τράπεζά του που υπάρχει για να υπηρετεί και να στηρίζει τον τόπο μας, την Πιερία μας.

 Δεν μείναμε όμως εκεί, δεν επαναπαυτήκαμε. Τολμήσαμε μεγαλύτερες αλλαγές και λίγο πριν το τέλος της χρονιάς μετακομίσαμε σε νέο χώρο, πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας. Μεγάλες αλλαγές που υλοποιήθηκαν με επιτυχία χάρη στις μεγάλες και φιλότιμες προσπάθειες όλων μας. Σας ευχαριστώ όλους γιατί πραγματικά δώσατε τον καλύτερο εαυτό σας. Ευχαριστώ από καρδιάς, επίσης, τους Πιεριείς που μας εμπιστεύθηκαν και μας αγκάλιασαν.

 

 

Πλέον τα νούμερα έχουν θετικό πρόσημο. Καθημερινά η ανταπόκριση του κόσμου μεγαλώνει και μαζί δυναμώνει η Τράπεζά μας. Εύχομαι το 2017 να συνεχίσουμε Δυνατά, προωθώντας περισσότερες θετικές αλλαγές προς όφελος όλων και κυρίως για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης. Εύχομαι, πάνω από όλα, να συνεχίσουμε όλοι μαζί με μεράκι, πάθος για εργασία και σε κλίμα φιλίας και άψογης συνεργασίας. Καλή Χρονιά σε όλους».

 

Τυχερός της χρονιάς που έτυχε το φλουρί ήταν ο Νίκος Σαμαλής, Διευθυντικό Στέλεχος της Τράπεζας.

 

 

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α 50/1.4.2016)  «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέ­σων  ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα», η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙ­ΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π.Ε. ανακοινώνει τη σχετική πληροφόρηση στον Πίνακα που ακολουθεί:

Σημείωση:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών καταβλήθηκαν, σε συμμόρφωση με το ισχύον νο­μοθετικό, φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο, επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για Φ.Π.Α, συνολικού ποσού € 671,65

Basic Logo Pieria Bank - MIKRO

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριών (3) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τίτλο σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη ή Χρηματοοικονομική/ Τραπεζική ή Λογιστική για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 

 1. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι.
 2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη.
 3. Ειδικώς οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν οριστικά και νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 1. Προϋπηρεσία 1-3 έτη τουλάχιστον σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομική εταιρία. Θα αξιολογηθεί θετικά η προϋπηρεσία στο χώρο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης κινδύνων.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οικονομική/χρηματοοικονομική κατεύθυνση.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι:

 • Oφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα),
 • Υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στο νέο Τραπεζικό Κατάστημα επί της οδού Κασσάνδρου 23 στην Κατερίνη, με την οποία να δηλώνεται ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

(ώρα Ελλάδος 10:00).

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Παρασκευή 30/12/2016, ώρα 14:30

 

Η επιλογή θα γίνει από την Τράπεζα, από τον Γενικό Διευθυντή και την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού.

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν επικρατέστεροι κατά την προκαταρκτική διαδικασία θα κληθούν να προσκομίσουν στη Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας τα παρακάτω δικαιολογητικά προς έλεγχο:

 1. Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών και, προκειμένου περί αλλοδαπών τίτλων σπουδών, επίσημες μεταφράσεις τους στην ελληνική γλώσσα,
 2. Πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους κατόχους τίτλων σπουδών του εξωτερικού,
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της ασφαλισμένης εργασιακής προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συμβάσεις, δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κτλ.).

 

Μετά τον έλεγχο, οι υποψήφιοι που έχουν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κληθούν σε συνέντευξη.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 23510 30996, 79087, καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 12:00).

Basic Logo Pieria Bank - MIKRO

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 23, ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σε νέο κτίριο επί της οδού Κασσάνδρου 23, στην Κατερίνη, μετακόμισε το κεντρικό κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας. Η αλλαγή χώρου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Τράπεζα, καθώς σηματοδοτεί μια νέα εποχή με πελατοκεντρικό πρόσημο.

 

Από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου η Τράπεζα της Πιερίας άλλαξε έδρα, λογότυπο και χρώμα. Η διοίκηση και τα στελέχη της, υποδέχονται τους πολίτες της Πιερίας σε ένα μοντέρνο τριώροφο Τραπεζικό Κατάστημα 600τ.μ., άνετο, λειτουργικό και εύκολα προσβάσιμο στο κοινό.

 

Με κεντρικό σύνθημα «Δυνατή με τη Δύναμή σας», η Τράπεζα συνεχίζει με αισιοδοξία το έργο προσφοράς στην τοπική κοινωνία: Δίνει λύσεις, Ανοίγει δρόμους, στέκεται αρωγός στα τοπικά αναπτυξιακά εγχειρήματα.

 

Στην Τράπεζά μας  κερδίζουμε όλοι.

 

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 7:30 – 14:30

 

Θα μας βρείτε: Κασσάνδρου 23, Κατερίνη

                           Τηλέφωνα: 23510309967

Website: www.pieriabank.gr

Facebook: Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας

Πιστή στη δέσμευσή της για άμεση εξυπηρέτηση, η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας

προχωρά στη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου ΑΤΜ στην Πιερία.

Το νέο ΑΤΜ τοποθετήθηκε στο Δ.Δ. Κονταριώτισσας, το οποίο εξυπηρετεί επίσης τα Δ.Δ. Βροντούς, Άγιου Σπυρίδωνα, Δίου, Καρίτσας και Νέας Εφέσου, καθώς και κάθε άλλο πελάτη από την ευρύτερη περιοχή.

Η Εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας του ΑΤΜ στην Κονταριώτισσα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, ώρα 18:30, στο πρώην Δημαρχείο. Η Διοίκηση και τα στελέχη της Τράπεζας θα βρίσκονται εκεί για να ενημερώσουν και να συνομιλήσουν με τους πολίτες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα ακολουθήσει κέρασμα.

WEB BANNER3 - EGKAINIA

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας πραγματοποίησε ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ιωάννης Μουρμούρας, το πρωί της Δευτέρας 7 Νοεμβρίου.

bank01

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας κ. Νικόλαος Μηλιώτης και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ.κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης, Κωνσταντίνος Ζησόπουλος, Νικόλαος Χουσουρίδης, Μαρίνος Αγγλέζης, Γεώργιος Μελετλίδης και Βασίλειος Ιωαννίδης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Μπασδάνης είχαν τη μοναδική ευκαιρία να συζητήσουν με τον κ. Μουρμούρα για την πορεία και το ρόλο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας.

bank02

Ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος εξέφρασε τη στήριξή του στο νέο δυναμικό της ξεκίνημα. Δήλωσε ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι νευραλγικό κομμάτι της οικονομίας και σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον της χώρας, αφού η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υποστηρίζουν.

bank03

Ιδιαίτερη μνεία στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας έκανε ο κ. Μουρμούρας τονίζοντας ότι η αμεσότητα των σχέσεων μεταξύ Τράπεζας και Πιερικού λαού, η παροχή υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία όπως η έκδοση εγγυητικών επιστολών, τη διαφοροποιούν και την αναδεικνύουν σε μοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Ο κ. Μουρμούρας προχώρησε σε συμβουλές για τη βελτίωση της Τράπεζας και αναφέρθηκε στον οραματισμό που αναπτύσσεται για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α 50/1.4.2016)  «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέ­σων  ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα», η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙ­ΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π.Ε. ανακοινώνει τη σχετική πληροφόρηση στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ,

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6  ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4374/2016)

PINAKAS 3o TRIMINO 2016

Σημείωση:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών καταβλήθηκαν, σε συμμόρφωση με το ισχύον νο­μοθετικό, φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο, επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για Φ.Π.Α, συνολικού ποσού € 1.142,40

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας στα πλαίσια της εναρμόνισης με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες της που είναι δανειοδοτούμενοι και διατηρούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των συμβάσεων που είχαν συμφωνήσει την Τράπεζα , να τα ρυθμίσουν, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με νέους όρους δανειοδότησης.

Παρακάτω παραθέτονται τόσο ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και η σχετική πράξη.

Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος

Πράξη 42 της Τράπεζας της Ελλάδος

• Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες DOC | PDF

• Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων DOC | PDF

• Τ.Ε.Υ.Π. για Επιχειρήσεις XLS | PDF

• ΤΥ.Κ.Ο.Π. Φυσικών Προσώπων XLS | PDF