ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιουνίου 2018 λήγει η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος αποστολής μη­νυμάτων SMS στους πελάτες της Τράπεζας για τις κινήσεις που πραγματοποιούνται στους λογαρια­σμούς τους (αναλήψεις, καταθέσεις, κινήσεις POS).

                Όσοι επιθυμούν τη συνέχιση της λήψης μηνυμάτων SMS, οπότε θα επιβαρύνονται με € 2 μηνιαίως (δηλαδή € 24 ετησίως που θα εισπράττεται εφάπαξ για κάθε έτος),  θα πρέπει να το δηλώσουν είτε αυτοπρο­σώ­πως στα δύο Καταστήματα της Τράπεζας (Κατερίνης και Λεπτοκαρυάς) είτε με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας (εντύπου) που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας.

                Αντίθετα, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν πληροφόρησης για τις προαναφερόμενες κινήσεις μέσω e-mail, το οποίο θα πρέπει να δηλωθεί αυτοπροσώπως στην Τράπεζα ή συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την ειδική φόρμα. Αχρεωστήτως, τέλος, θα α­ποστέλλονται και τα μηνύματα  (SMS) για τη χορήγηση κωδικών web-banking για την διενέργεια συναλλαγών.

               

                ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου:

KARTA ΤΡΑΠΕΖΑ - ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ2 - 650X339
2018 TEIRESIAS WEB BANNER_300X250

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας, είναι μέλος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, και μπορεί να προσφέρει όλα τα τραπεζικά προϊόντα και τις υπηρεσίες με μοναδικά πλεονεκτήματα.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ2 - 240X99
EFEPAE-DELTIO-e1464769865825

Ρυθμίσεις οφειλών / Κώδικας δεοντολογίας για κόκκινα δάνεια:

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας στα πλαίσια της εναρμόνισης με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες της που είναι δανειοδοτούμενοι και διατηρούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των συμβάσεων που είχαν συμφωνήσει την Τράπεζα , να τα ρυθμίσουν, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με νέους όρους δανειοδότησης.

Παρακάτω παραθέτονται τόσο ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και η σχετική πράξη.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε όλα τα ενημερωτικά έντυπα.

PDF TO DOWNLOAD 2

Είμαστε η Τράπεζα που ανταποκρίνεται με ευελιξία και αξιοπιστία στις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών της.
Η Τράπεζα που επανεπενδύει τα χρήματά μας αποκλειστικά στην Πιερία ως κινητήριος μοχλός για την τοπική ανάπτυξη.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας, η δική μας Τράπεζα, ξεχωρίζει για τα εξής χαρακτηριστικά:

ΕΠΕΝΔΥΕΙ στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη
ΣΤΗΡΙΖΕΙ την τοπική επιχειρηματικότητα
ΕΓΓΥΑΤΑΙ για τον Πιεριέα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ με ευελιξία, ταχύτητα, αμεσότητα
ΠΑΡΕΧΕΙ εξατομικευμένα προγράμματα
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών - μελών
ΔΙΑΘΕΤΕΙ σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες με τα ανταγωνιστικότερα επιτόκια.
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ανταγωνιστικές προμήθειες στα τραπεζικά της προϊόντα
ΕΝΙΣΧΥΕΙ τα τοπικά εγχειρήματα για ένταξη στο ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακό Νόμο κτλ.
ΘΕΤΕΙ σε προτεραιότητα το συμφέρον της Πιερίας.
ΕΞΕΛΙΣΣΕΙ συνεχώς την τεχνολογική υποδομή της με στόχο την καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτησή σας.
ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΕΙ τα χρήματά μας στον τόπο μας
Κεντρικό Κατάστημα Κατερίνης
Υποκατάστημα Λεπτοκαρυάς
Κονταριώτισσα Πιερίας
  • ATM Point

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ