ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ή ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ SMS ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

 


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιουνίου 2018 λήγει η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος αποστολής μη­νυμάτων SMS στους πελάτες της Τράπεζας για τις κινήσεις που πραγματοποιούνται στους λογαρια­σμούς τους (αναλήψεις, καταθέσεις, κινήσεις POS).

                Όσοι επιθυμούν τη συνέχιση της λήψης μηνυμάτων SMS, οπότε θα επιβαρύνονται με € 2 μηνιαίως (δηλαδή € 24 ετησίως που θα εισπράττεται εφάπαξ για κάθε έτος),  θα πρέπει να το δηλώσουν είτε αυτοπρο­σώ­πως στα δύο Καταστήματα της Τράπεζας (Κατερίνης και Λεπτοκαρυάς) είτε με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας (εντύπου) που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας.

                Αντίθετα, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν πληροφόρησης για τις προαναφερόμενες κινήσεις μέσω e-mail, το οποίο θα πρέπει να δηλωθεί αυτοπροσώπως στην Τράπεζα ή συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την ειδική φόρμα. Αχρεωστήτως, τέλος, θα α­ποστέλλονται και τα μηνύματα  (SMS) για τη χορήγηση κωδικών web-banking για την διενέργεια συναλλαγών.

               

                ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ


Επιλέξτε (απαραίτητο)
ΕπιθυμώΔεν επιθυμώ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ