ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

Ανακοίνωση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.4374/2016

 

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α 50/1.4.2016)  «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέ­σων  ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα», η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙ­ΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π.Ε. ανακοινώνει τη σχετική πληροφόρηση στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ,

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6  ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4374/2016)

 

Επωνυμία επιχείρησης Καθαρό Ποσό Πληρω­μής κατά το Β΄ τρίμη­νο 2016 (σε €)
AEROSELIDA 90,00
MEDIA SUPER FM ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 150,00
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΜΑΡΩ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 950,00
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 120,00
ΕΠΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 1.000,00
ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ I. Α.Ε. 1.720,00
ΜΠΑΖΑΚΟΣ ΧΑΡΗΣ 60,00
ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 80,00
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 350,00
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1.150,00
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 456,30
ΣΥΝΟΛΟ 6.126,30

 

Σημείωση:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών καταβλήθηκαν, σε συμμόρφωση με το ισχύον νο­μοθετικό, φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο, επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για Φ.Π.Α, συνολικού ποσού € 1.435,25



Αφήστε μια απάντηση

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ