Ανακοίνωση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.4374/2016

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α 50/1.4.2016)  «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέ­σων  ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα», η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙ­ΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π.Ε. ανακοινώνει τη σχετική πληροφόρηση στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ,

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6  ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4374/2016)

 

Επωνυμία επιχείρησης Καθαρό Ποσό Πληρω­μής κατά το A΄ τρίμη­νο 2017 (σε €)
Ι. ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.500,00
ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΝΤΥΠΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 399,60
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

BANNERS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

104,84
ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΤΣΙΑΛΟΥ

20,00
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ

200,00
   
ΣΥΝΟΛΟ 2.224,44

 

Σημείωση:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών καταβλήθηκαν, σε συμμόρφωση με το ισχύον νο­μοθετικό, φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο, επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για Φ.Π.Α, συνολικού ποσού € 533,86Αφήστε μια απάντηση

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ